Leczenie dysleksji

U sporej liczby dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej stwierdza się dysleksję. Taki osobliwy problem zajęty nadzwyczaj często z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, przejawia się między innymi tym, że uczeń robi dużo błędów w ciągu zapisywania ze słuchu. Dziecku trudno jest przyswoić zasady poprawnej pisowni, często pisze w taki sposób jak słyszy, poza tym może mieć także problemy z nauką innych języków.

Terapia dysleksji

Dzieci, które posiadają stosowne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wśród których ustalono dysleksję, muszą zostać objęte pomocą w szkole. Przeprowadza się dla nich lekcje, które zwane są rewalidacją. Bardzo nierzadko zajmują się tym logopedzi szkolni, a także psychologowie edukacyjni bądź nauczyciele współorganizujący. Regularna praca z uczniem, więc właśnie leczenie dysleksji, może dostarczyć naprawdę wiele pozytywnego i wesprzeć w zapamiętywaniu słusznych standardów zapisywania. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż godzina bądź dwie w tygodniu, poświęcone na tego rodzaju pracę z dzieckiem, to zazwyczaj zbyt mało. Co więc wolno poczynić więcej?


Praca z dzieckiem w domu

Poza leczeniem dysleksji w szkole, w toku ponadprogramowych zajęć nazywanych rewalidacją, z dzieckiem trzeba również ćwiczyć w domu. Aby dziecko w ogóle posiadało do tego chęć, obowiązujące jest nabycie właściwych materiałów, które będą dla niego atrakcyjne. Wolno znaleźć atrakcyjne materiały edukacyjne na przykład w księgarniach dla pedagogów, rodzic ma możliwość też poprosić nauczyciela o wydanie poniektórych materiałów do terpaii w domu. Dziecko powinno systematycznie spędzać czas na pracy własnej, nie może być jednak jej także nazbyt dużo, gdyż prędko może dojść do uprzedzenia. Aczkolwiek leczenie dysleksji to żmudny przebieg, nie trzeba piętnować dziecka za niekoniecznie szybko poprawiające się oceny z języka ojczystego. Nauczyciele muszą dopasować wymagania wobec uczniów z orzeczeniem, gdyż należy dosadnie podkreślić, że dysleksja u dziecka to nie jest jego fanaberia ani złośliwa ochota. Po drugie dysleksja nie oznacza, iż dziecko nie będzie mogło skończyć dobrej szkoły, czy uzyskać słusznego fachu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: terapia dysleksji.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *